לשיחה עם נציג
תפריט

  לפרטים נוספים עבור עצר מים ספיר סוול SAPIR SWELL נא מלאו את הטופס:

  • תיאור ותכונות

   עצר מים מגומי טבעי , גמיש וסופח מים לאיטום בין חיבורים מבניים ואלמנטים טרומיים שבאים במגע עם מים, ע"י התפשטות מבוקרת. ספיר סוול - מורכב מלוחיות מיקרוסקופיות דחוסות וצפופות של חומר בנטונייט עם מטען חשמלי. הלוחיות ובין הלוחיות מטענים חשמליים של יונים חיוביים ושליליים בהפרדה. במגע עם מים נוצרת משיכה של מולקולות המים עם המטענים במבנה החרסיתי , מולקולות המים נדחקות ביניהן, גורמות להן להיפרד ולתפוח. בנטוניית חרסיתי סופח את המים וע"י התפשטותו יוצר אטימה למעבר המים. ככל שלחץ הסטטי של המים עולה, לוחיות בנטוניית חרסיתי דחוסות יותר, ויוצרות אטימה טובה עוד יותר.

  • נתונים טכניים

   לחץ מיםגדול מ-70 מ' (7 אטמ').
   עמידות S.G1.5-1.6 ASTM D297
   מחזורי הרטבה / ייבושאינו משפיע
   התארכותגדול מ- 300%
   גווןשחור
   דבקות למשטח בטון נקי ויבשצוין
   חדירת קונוס-+ 5 ASTMD- 217
   התפשטותמעל 300%, במשך 7 ימים במגע עם מי צמנט.

   שטח פני הבטון גס ולא ישר: עקוב אחר כל הוראות יישום שצוינו עד כה. יש ללחוץ את עצר המים אל השטח הגס, עקמומי, לחללים וסדקים.  לא להשאיר מרווחים בין עצר המים ושטח הפנים לחדירת המים. יתכן ויהיה צורך להתקין בכיוונים לא סימטריים למנוע לחץ עודף או סדיקה.

   חיבור לעצר מים PVC:

   הקפד לשמור על כללי ההוראות היישום עד כה. התקן עצר מים בצד הפנימי לכיוון לחץ המים במגע ובחפיפה של 7.5 ס"מ לפחות.

   ציפוי מעכב ספיחה והתפשטות עצר המים:

   במקרה שיורד גשם לפני כיסוי עצר המים בבטון יצוק, W.C ניתן להגן ע"י התזת חומר "ציפוי מעכב ".

   ציפוי מעכב, מיושם על פני השטח עצר המים בהברשה או התזה, ויעכב את התפשטות העצר לכמה ימים.

    

  • בטיחות

   אזהרה: עצר מים תופח  מאושר לשימוש רק במקומות שמי תהום אינם מזוהמים. במקומות שיש מגע עם מים מלוחים או מים מזוהמים יש לפנות לחברת א.צ. לקבלת המלצות. השימוש בעצר מים חייב להיות ביציקות שניתן לתכנן כיסוי בטון בעובי מינימום 75 מ"מ מכל צד. הפעלה מוצלחת של החומר יש להקפיד על כל הוראות ההתקנה. במקומות שמיישמים את רצועת עצר מים יש לייבש את המקום טרם הנחתו והתקנתו.

  • אחריות

   המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיוננו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר.  במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים.  התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.

  לפרטים נוספים עבור עצר מים ספיר סוול SAPIR SWELL נא מלאו את הטופס: