Superflex-Eco (סופרפלקס אקו)

דבק דו רכיבי גמיש אורגני מינראלי ידידותי לסביבה.

יצרן: Kerakoll
 • דבק דו רכיבי גמיש אורגני מינראלי ידידותי לסביבה
 • בעל ביצועים וכושר הדבקה גבוהים
 • עמיד בתנאי טמפרטורה קיצוניים

תקנים

 • מתאים לתקן ישראלי: ת"י 4004 חלק 1 (2010)
 • מתאים לתקן אירופאי: EN-12004 כינוי  R2T, EN-12003 , EN 1308
 • תקן ירוק אירופאי

הרכב
תערובת המכילה חומרים מינראליים, אורגניים ידידותיים לסביבה.

צריכה

כ- 2 ק"ג למ"ר לשכבה בעובי 2 מ"מ

אריזה

דו רכיבי: חלק א' - 6.4 ק"ג, חלק ב' - 1.6 ק"ג/ 33 ערכות במשטח

גוון

אפור

תיאור ותכונות

 • דבק דו רכיבי גמיש אורגני מינראלי ידידותי לסביבה
 • בעל ביצועים וכושר הדבקה גבוהים
 • עמיד בתנאי טמפרטורה קיצוניים

תקנים

 • מתאים לתקן ישראלי: ת"י 4004 חלק 1 (2010)
 • מתאים לתקן אירופאי: EN-12004 כינוי  R2T, EN-12003 , EN 1308
 • תקן ירוק אירופאי

שימושים

 • הדבקת אריחים:
 1. קרמיקה
 2. פורצלן
 3. פסיפס זכוכיתי
 4. שיש
 5. אבן טבעית
 • מתאים למבני תעשיה ומגורים
 • מתאים לחדרי קירור
 • מתאים לחדרי ספא

נתונים טכניים

 

תכונה

תוצאות הבדיקה

שיטת בדיקה

זמן עבידות (Pot life)

1 שעה

 

טמפרטורת יישום

+10°c - +30°c

 

החלקה אנכית

כ 0.5- מ"מ

תקן EN 1308

זמן עד להליכה

24 שעות

 

יישום רובה

12 שעות על קירות
24 שעות לרצפה

 

מוכן לשימוש מלא

3 ימים

 

חוזק הדבקות לאחר 7 ימים

5 N/mm² ≤

תקן EN 12003

חוזק הדבקות לאחר טבילה במים

5 N/mm² ≤

תקן EN 12003

חוזק הדבקות אחרי בלייה בחום

3.5 N/mm² ≤

 

חוזק הדבקות לבטון לאחר 7 ימים

2.5 N/mm² ≤

תקן EN 1308

התארכות

35%

 

טמפרטורת עבודה

-40°c -110°c

 

אזהרות

 • אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°c או גבוהה מ- 30°c.                                      
 • אין להוסיף מים לתערובת.

 

בטיחות
יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות
המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיוננו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר.  במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים.  המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים.  התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.