לשיחה עם נציג
תפריט

פרויקט שיקום תחנת רקת כנרת – תחנת התפלה של חברת מקורות. לצורך שיקום מתקן התפלת מים בכנרת,

נבחר ע"י מתכנן הפרויקט ובהתאמה לדרישת חברת מקורות, חומר מסוג נאטצם 35 שיושם בהתזה לשיקום הבטון.

הבחירה בנאטצם 35 נבעה מהעובדה שהיה צורך בשיקום מהיר ומיידי של התחנה, שכן כל פעילותה הושבתה ודרישת הלקוח היתה להחזירה לפעילות במהרה.

במשך 3 ימים יושמו בהתזה כ-1000 שקים של נאטצם 35, השיקום כלל : עיבוי הקורות, עמודים וחגורות ושיקום הקירות (רצפה ותיקרה).

מנהל  תחום שיקום ותשתיות של א.צ. שיווק, ניר דלית, ליווה את הפרוייקט יחד עם ה"קיבוצניקים צפון", שניהלו את העבודה בפרויקט זה.