לשיחה עם נציג
תפריט

חברת מקורות בחרה בחומרי ההזרקה של MC- Bauchemie המשווקים ע"י א.צ.  לצורך איטום מתקן השבת מי הים בחדרה

אתר ההחזרה של מקורות סבל מחדירת מים סביב צינורות ההחזרה.

על מנת לבצע איטום מצדו השני של הקיר, נבחר חומר הזרקה מסוג MC GL95 TX של חברת MC Bauchemie הגרמנית, המשווקת בישראל ע"י א.צ. .

הקושי לאטום את צדו השני של הקיר נפתר ע"י הזרקה ייחודית של ה-GL95 –TX  ויצירת ממברנה אטומה שמונעת חדירת מים לכיוון אתר ההחזרה.

את האיטום עם GL95 –TX  ניתן לתכנן לפי סוג האדמה וצפיפותה ולהשפיע על צמיגות וסמיכות החומר.