לשיחה עם נציג
תפריט

שיקום מבנה הבטון במערכת שיקום תוצרת א.צ. באמצעות:

חשיפת ברזל הזיון והגנתו בעזרת ספיר 690

יישום פריימר מסוג ספיר אקסטרה פריימר

מילוי בטון חדש מסוג נאטצם 35 – צמנט ייחודי העומד בסביבה אגרסיבית – קו ראשון למי ים.

איטום: איטום גג המבנה בעזרת יריעות מסוג ספירפלקס 5 מ"מ.

קבלן מבצע: ערן ליבני בע"מ http://www.eranlivni.co.il