לשיחה עם נציג
תפריט
 • תווי תקן

לפרטים נוספים עבור מערכת SL Floor 01 נא מלאו את הטופס:

  • תיאור ותכונות

   מערכת ציפוי אפוקסית מתפלסת צבעונית, להגנה מפני מכאניות כבדות.

   • עמידות גבוהה מפני שחיקה
   • עמידות מכאנית טובה
   • משטח נוגד החלקה
   • ליישום באזורי ייצור, בתי מלאכה/אולמות הרכבה, אזורי אחסון
  • אחריות

   המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיוננו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר.  במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים.  המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים.  התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.

  לפרטים נוספים עבור מערכת SL Floor 01 נא מלאו את הטופס: