לשיחה עם נציג
תפריט
 • תווי תקן

לפרטים נוספים עבור מערכת פוליאוריטאן SL Floor Flex 01-1/2 נא מלאו את הטופס:

  • תיאור ותכונות

   מערכת ציפוי פוליאוריטן לרצפה, גמיש ומגשר על סדקים, בעל עמידות מכאנית גבוהה. מגיע עם אפשרות לציפוי בגוון מט או ציפוי נגד החלקה.

   • שכבה קשיחה
   • מגשר על פני סדקים
   • עמידות מכאנית טובה
   • משטח נוגד החלקה (אופציונלי)
   • ליישום באולמות ייצור, אולמות הרכבה, מחסנים
  • אחריות

   המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיוננו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר.  במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים.  המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים.  התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.

  לפרטים נוספים עבור מערכת פוליאוריטאן SL Floor Flex 01-1/2 נא מלאו את הטופס: