לשיחה עם נציג
תפריט
 • תווי תקן

לפרטים נוספים עבור מערכת אפוקסית SL Floor 03/08 DF נא מלאו את הטופס:

  • תיאור ותכונות

   ציפוי אפוקסי צבעוני בעל טקסטורה (אגריגט) עבה, לעמידות מכאנית גבוהה.

   • משטח נוגד החלקה
   • עמידות מכנית גבוהה במיוחד
   • ליישום באזורי ייצור, אזורים רטובים (בתוספת שכבת פריימר), בתי מלאכה
  • אחריות

   המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיוננו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר.  במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים.  המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים.  התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.

  לפרטים נוספים עבור מערכת אפוקסית SL Floor 03/08 DF נא מלאו את הטופס: