לשיחה עם נציג
תפריט

אחריות סביבתית היא אחת מתחומי הפעילות המרכזיים הנעשים במסגרת אחריות תאגידית. על מנת שתאגיד יוגדר ככזה הפועל באופן הגון וישר הן עבור עובדיו והן עבור הציבור והסביבה, עליו לאמץ מספר כללי התנהגות נאותים הקשורים גם אל מחויבותו לאחריות סביבתית הקשורה אל שמירה על איכות הסביבה. על מנת להקטין ככל האפשר את ההשפעות השליליות על הסביבה, על התאגיד לפעול בהתאם כמו לעודד את עובדיו לבצע מחזור של פלסטיק, זכוכיות וכו' או לחסוך כמה שניתן במים, חשמל, מערכות מיזוג וחימום וכל מערכת אחרת הצורכת אנרגיה רבה. 

הקשר בין אחריות סביבתית לענף הבניה

אחריות סביבתית היא למעשה אחריות החלה על כל אדם לצורך שמירה על כדור הארץ, וצמצום יעיל ומיטבי של פעולות והתנהגויות העלולות לפגוע באטמוספירה ובאיכות הסביבה. כיוון שאחריות זו היא מהותית ומצופה מכל תאגיד גדול בכל רחבי העולם, גם ענף הבנייה נרתם לאחריות הסביבתית באמצעות אימוץ עקרונות הבנייה הירוקה.

בנייה ירוקה היא למעשה טכניקה חדשה בענף הבנייה שהולכת וצוברת תאוצה משנה לשנה, זאת כדי להחיל את כללי ההתנהגות הדרושים לשמירה על אחריות סביבתית. באמצעות שיטת בנייה ייחודית זו ניתן לשמר את חומרי הגלם הטבעיים הקיימים בטבע, ובמקביל להמשיך לפתח קרקעות ומבנים לצרכי דיור, עסקים, מבנים ציבוריים, תעשיות וכו'.

מהם היתרונות בבניה ירוקה?

הודות לתהליכי בנייה ירוקה, ניתן לצמצם באופן ניכר בצריכת האנרגיה המושפעת לרוב מהקמה של מבנים ותשתיות. נמצא כי מבנים הם אלו הגורמים העיקריים לפליטת מזהמים אל האטמוספירה כתוצאה מצריכת אנרגיה מרובה בהם, וכך ליצירת נזק הולך וגובר לשכבת האוזון המצויה באטמוספירה. משום כך מטרתה של הבנייה הירוקה היא לפתח ולהקים מבנים חסכוניים באנרגיה, כמו מבנים בעלי חלונות רבים וגדולים או יצירת פתחים יעילים באופן מחושב, זאת כדי לנצל את המשאבים הקיימים של הטבע (רוח, שמש) וכך להפחית שימוש במשאבים מלאכותיים כמו מערכות חימום וקירור הצורכים אנרגיה רבה.

בכדי להבטיח כי תהליכי הבנייה המבוצעים בשטח עומדים במטרות המרכזיות של הבנייה הירוקה, קיימים תקנים בינלאומיים המאפשרים מדידה יעילה של טכניקת הבנייה. בישראל קיים תקן לבניה ירוקה 5281, המעניק כלי מדידה אפקטיבי וחשוב בכל תהליך ההקמה של מבנה ירוק המעלה את החיסכון האנרגטי.

חומרים ירוקים – חומרי בנייה לבנייה ירוקה

בכדי לעמוד בתקנות הנוגעות לתהליכי בנייה ירוקה, יש להשתמש בחומרי בנייה ייעודיים לשיטת בניה זו. חומרים אלו נקראים חומרים ירוקים, משום שהם נושאים תווי תקן סביבתיים המעידים כי מדובר על חומרי בנייה ידידותיים לסביבה שאינם פוגעים בשכבת האוזון. באמצעות שימוש בחומרים ירוקים בתהליך הבנייה, כמו חומרים בעלי תו ירוק ישראלי, תקני LEED,  EPD ו-LCA, ניתן להעלות את מספר הנקודות הנצברות לטובת עמידה בתקנים לבנייה ירוקה וכך לעמוד בכללי הנוגעים אל אחריות סביבתית.