א.צ. טכנולוגיות מתקדמות לבניה - מערכות לשיקום, הגנה וחיזוק מבנים

מערכות לשיקום, הגנה וחיזוק מבנים

מגדל קינג דיויד תל אביב- שיקום והגנת חזיתות המבנה. קבלן מבצע: קבוצת רשף 2

אילו השפעות יש לסביבה על הבטון? באילו מוצרים נשתמש לשיקום, תיקון או הגנת המבנה? האם יש תקן ישראלי לשיקום מבנים? ואם כן, מה הוא מגדיר? בחוברת שלפניך ננסה לענות על שאלות אלו ולעשות קצת סדר. מהו תהליך שיקום מבנים? במבנים רבים ניתן לראות עמודי בטון מתפוררים עם ברזלי זיון חשופים ובולטים, מה שעשוי להעיד על תחילתה של התדרדרות במצב העמידות של המבנה. תהליך הסדיקה מתחיל בדרך כלל מהתפתחות של קורוזיה בברזלי הזיון כתוצאה מעומס יתר, שיטפונות, שריפה, רעידת אדמה וחשיפה לסביבה אגרסיבית. תהליכי קורוזיה המובילים להתנפחות ברזל הבטון ודחיקת הבטון לצדדים, מערערים את יציבות הבטון. במצב בו הפלדה חשופה לחלוטין והבטון העוטף אותה מתפורר, נוצר נזק הפוגע בחוסנו וחוזקו של המבנה. 3

איפה מתבצע תהליך שיקום בטון? התשובה פשוטה, שיקום בטון מתבצע בכל סוג של מבנה בטון - במגורים, בתעשייה ובתשתיות. במבני מגורים אנחנו חשופים לפגיעות סביבה ואקלים ופגיעות מכאניות. במבני מגורים פעולת השיקום באה לידי ביטוי במסגרת שיפוץ מעטפת המבנה, הרחבת תשתיות או מבנים ייעודיים לשימור. בנוסף, 38 המגורים, תמ”א נעשים גם תיקוני בטון כהכנת תשתית במבני מגורים (לדוגמא הכנת קירות דיפון לפני שכבת איטום). במבני תעשייה אנחנו רואים פגיעות מכאניות וכימיות ולרוב נמצא שיקום בטון במשטחים כדוגמת רצפות או גגות. בתחום התשתיות ישנם מבנים רבים הדורשים שיקום ולרוב מבנים אלו יהיו בסביבות אגרסיביות כדוגמת מתקנים לטיהור שפכים, מאגרי בוצה, מנהרות וכו’. גם בגשרים מתבצעת עבודת שיקום ובכבישים, רחבות חניה וכו’. בסופו של תהליך שיקום הבטון אנו מקבלים שחזור ושיפור תכונות הבטון, הארכת קיים הבטון והגנה על ברזל הזיון מפני קורוזיה. בהגיענו למבנה הדורש שיקום, עלינו לבצע סקירה יסודית של המבנה ולבחון מהם החלקים במבנה הדורשים שיקום, סוג המבנה, תנאי הסביבה וכמובן ההישג הנדרש בתוצאה. בחירת החומר המתאים ויישומו הינו השלב האחרון בתהליך השיקום היות וזהו שלב המבוסס על הממצאים והצרכים הייחודיים למבנה או לכל פרט בנפרד. 4

א.צ. בטוח שתצליח! בהיעדר תקן ישראלי בתחום שיקום הבטון והגנתו, בחרה חברת א.צ. לאמץ את התקן ולפתח מוצרים המתאימים EN 1504 האירופאי מתייחס לסביבה EN 1504 לתקן זה. תקן והשפעתה על המבנה, טיפול והגנה על ברזלי הזיון, שימוש במעכבי קורוזיה ועוד. חומרי השיקום שפותחו במעבדות א.צ. נשלחו שם נבדקו KIWA למעבדת בדיקה גרמנית .EN 1504 ואושרו לפי תקן בנוסף, חומרי השיקום שלנו עומדים בתקן , התקן הינו תקן מחייב ומתייחס 118 ישראלי לדרגות החשיפה של הבטון בשלושת חלקי המבנה: קרקע, מעטפת ופנים. כל חומרי השיקום שלנו עונים על כל דרגות דרגות 11 החשיפה עד המקסימלית (קיימות חשיפה) ומתאימים לקרקע אגרסיבית לסוגיה: קלה / בינונית / חמורה הואיל ומכילים מעכבי קורוזיה הם אף מעכבים את זמן התפתחות .10 הקורוזיה עד פי מגוון מערכות השיקום של א.צ. מאפשרות גמישות בבחירת החומרים ובהתאמתם לצורכי הפרויקט. בבואך לבצע תהליך שיקום בטון, נעניק לך ליווי צמוד והדרכה על החומרים ויישומם בשטח, צוות טכני מקצועי שיסייע בבחירת המערכת הנכונה לאזור השיקום ובהתאמת חומרי הגנה לאחר השיקום. 5

בניין הצוק, הרצליה. קבלן מבצע: קבוצת רשף | שיקום והגנת חזיתות המבנה 6

חומרים צמנטיים חומרים אפוקסיים חומרים מעכבי קורוזיה חומרי ציפוי והגנה לבטון מערכות שיקום והגנה כוללות: 7

הכנת השטח לפני תחילת עבודת השיקום יש לבצע אבחון נכון וסקירה של המבנה על מנת למצוא את נקודות הכשל ולקבל תמונה רחבה וברורה של האזורים המיועדים לתיקון, פעולה הנעשית ע"י קונסטרוקטור. חלק עיקרי בתהליך השיקום הינו עצירת הנזק לפלדת הזיון ע"י חשיפת הברזל מחלקי בטון רופפים, ניקיון החלודה ומריחת שכבת הגנה הכוללת מעכבי ) על Corrosion Inhibitor קורוזיה ( הפלדה ע"י חומר ייעודי ובכך למנוע את התפשטות התופעה לשאר חלקי המבנה. בשלב זה נעשית בדיקה יסודית ונבדקת הסיבה להיווצרות הפגמים בבטון; השפעות סביבתיות – קרבה לים, מלחים, חומציות, פיח וכד' וכן כשלים באיטום המבנה. כדי לטפל בבעיה יש לחשוף ולהגיע אל תוך הבטון, בהתאם לכך גם תיבחר המערכת המתאימה. 8

9

הכנת השטח המיועד לשיקום כוללת מספר שלבים: סיתות בטון רופף • את האזורים המסומנים, יש לחצוב / לסתת בצורה מכאנית ע"י פטישון. יש לסלק כל בטון רך, מתפורר, סדוק סדיקת שטח, בטון שמרקם פניו נפגע מריכוזי מלחים או תפרחות ובטון בו נראים קיני חצץ (סגרגציות). כמו כן יש להסיר את כל עודפי הבטון שמקורם בגמר או תחילת יציקה. החציבה תיעשה עד להגעה לבטון בריא וסגור ללא סגריגציות. • מ"מ לפחות מעבר 20 באזורי החציבה יש ליצור תשתית לתיקון בעובי מינימלי של לברזל הזיון. יש לחצוב, לסתת ולנקות את כל חלקי הבטון הרופף. בקצוות אזורי מ"מ לפחות, ליצירת שטח הטלאה אחיד 20 החציבה, יש ליצור פאזה ישרה בעומק של כ בעוביו בכל אזור התיקון. • בכל מקרה, אין להתחיל בעבודת סיתות ולהתקדם בעבודת השיקום לפני קבלת אישור קונסטרוקטור. מיפוי וסימון איזורי התיקון סיתות בטון רופף 1 2 3 1 2 ניקוי מכאני של מוטות הזיון • ניקוי מכאני של מוטות הזיון בעזרת התזת חול או כל אמצעי מכאני מכל שאריות חלודה וקרומים. עד אשר לא יישארו סימני חלודה על פניהם. יש לוודא שברזל הזיון אינו איבד מקוטרו בשלב הניקוי המכאני, במידה וכן, נדרשת הנחיית קונסטרוקטר להמשך. 3 מיפוי וסימון איזורי התיקון • יש לסמן כל מקום בו נראים פגמים וסדקים המעידים על תחילת קורוזיה ובכל מקום בו לבטון צליל חלול בבדיקה בפטיש. 10 ניקוי מכאני של מוטות הזיון

690 מריחת ספיר מריחת ספיר אקסטרה 601 פריים יישום חומר השיקום 4 5 6 690 מריחת ספיר • חומר הגנה מינרלי לזיון הבטון המכיל אינהיביטור קורוזיה. היישום יעשה בשתי שכבות אטום למים וכלורידים, בעל חוזק מכאני גבוה, נדבק 690 ובהתאם למפרט החומר. ספיר היטב לבטון ופלדה וקל ונוח ליישום. 601 מריחת ספיר אקסטרה פריים • פריימר פולימרי לחיבור בין בטון חדש לישן. לאחר הטיפול בפלדת הזיון וביצוע ההגנה יש לתת את הדעת על יכולת ההתקשרות בין חומר השיקום (בטון חדש) לתשתית (בטון ישן). על מנת ליצור התקשרות מיטבית בין שני החומרים, יש ליישם שכבת התקשרות (פריימר) אשר תהווה מקשר אופטימלי בין שני החומרים. הבטון החדש שונה בתכונותיו מהבטון הישן והשכבה המקשרת תדע לפצות ולגשר על שוני זה וליצור התקשרות חזקה לאורך זמן. יישום חומר השיקום הנבחר • את חומרי השיקום ניתן ליישם בהטלאה, בהזרקה, במריחה או בהתזה. 4 5 6 11

בחירת חומר השיקום קיים מגוון רחב של חומרים לתיקון ושיקום בטון. בחירת החומר המתאים תלויה בהגדרת המתכנן, האזור במבנה עליו מתבצעת עבודת השיקום, מגבלת זמן וטמפרטורה, זמן עבידות נדרש וכן סוג התשתית הקיימת. בנוסף יש לקחת בחשבון גם מהו החומר אשר ייושם על גבי חומר השיקום. כך למשל, בתכנון מערכת שיקום במבנים בקו החוף יעשה שימוש בחומרים העמידים בסביבה אגרסיבית ומלחים , פיתוח 67 המכילים מעכבי קורוזיה, כגון מוצרים מסדרה כחול לבן של חברת א.צ. ביניהם מוצרי שיקום ותיקוני בטון הניתנים ליישום בעוביים גדולים בשכבה אחת, ומוצרים מהירי התקשות, בעלי תו ירוק ומתאימים 670 כדוגמת ספיר מוצרי השיקום .R3/R4 , סיווג EN 1504-3 לתקן האירופאי של א.צ. נמצאים בשימוש בפרויקטים רבים ומגוונים בארץ, בדגש על עבודות שיקום בטון בדרגות חשיפה גבוהות. לאחר סיום עבודת השיקום, מומלץ להספיג את כל פני שטח ,MCI 2020 הבטון של החזית בחומר מעכב קורוזיה מסוג יישום החומר יעשה בהתזה או במריחה. לקבוצת א.צ. מגוון רחב של חומרי שיקום המאפשר גמישות בבחירת החומר המתאים בהתאם לפרויקט ולדרישותיו. התאמת החומר המתאים לפרויקטים אלו תיעשה לאחר אישור ובדיקה של קונסטרוקטור ויועץ שיקום בשיתוף עם אנשי הצוות הטכני של חברת א.צ. 12

מלון הרודס, תל אביב. קבלן מבצע: ה.ה. טכנולוגיות איטום ושיקום | שיקום חזיתות 13

האופרה הרברט סמואל, תל אביב. קבלן מבצע: קבוצת רשף | שיקום והגנת חזיתות המבנה 14

חומרי שיקום טיקסוטרופיים חומרי שיקום טיקסוטרופיטים הינם חומרים בעלי סמיכות גבוהה הניתנים ליישום אנכי ואופקי – ע"ג קירות ו/או תקרות ללא נזילת החומר כלפי מטה ובד"כ ניתנים לביצוע בשכבות עבות. לא.צ. מוצרים טיקסוטרופיים בעלי תכונות מכאניות ופיזיקליות משתנות כגון מהירות התקשות, קבלת חוזקים גבוהים בזמן קצר, חומרים בלתי מתכווצים ועוד. קיים מגוון מוצרים מעכבי קורוזיה ומוצרים המתאימים לשיקום בסביבה אגרסיבית או רגילה ובזמני עבידות משתנים. המגוון הרב מאפשר למיישם גמישות בבחירת החומר. השימוש בחומרים טיקסוטרופיים נעשה במערכות שיקום במטש"ים, קורות מבנים תיקון צינורות ותעלות, יציקת קירות, גשרים, מזחים וכדומה. כך לדוגמא - שימוש במוצרים העמידים בסביבות בשיקום 67 אגרסיביות כגון מוצרים מסדרה חזיתות מבנים בקו החוף של ישראל, תיקון חניונים, מנהרות, רמפות ועוד. את חומרי השיקום הטיקסוטרופיים ניתן ליישם בעוביים שונים: • מ"מ בשכבה אחת 1-3 • מ"מ בשכבה אחת 25 עד • מ"מ בשכבה אחת 25 מעל לבחירת חומר השיקום המתאים עבורך, תוכל 22-23 להיעזר בטבלת הנתונים בעמוד 15

חומרי שיקום שפיכים – גראוטים גראוטים הינם חומרים שפיכים המתאימים למילוי חללים ולשיקום ותיקון בטון ביציקות אופקיות ואנכיות בתבנית, המיועדים בד"כ לשיקום יציקות או ליצירת יציקות חזקות במיוחד. נוכל למצוא את הגראוטים ביציקות בסיסים לעמודי תאורה, מתחת לטורבינות או חדרי מכונות, תיקון ושיקום של עמודים, מיסעות, פודסטים וחניונים, שיקום נתיבי תחבורה עם שעות, סתימת כיסי חצץ, בטון טרומי, מנהרות ועוד. 3-4 פתיחה לתנועה לאחר השימוש בגראוטים מהירי התייבשות מאפשר צמצום זמני עבודה ועמידה בלוחות זמנים קצרים כפי שנעשה בכביש בני ברק- גבעת שמואל (כאשר נפגע גשר הולכי הרגל ממשאית), , שניהם גראוטים מהירי התקשות והתייבשות שאפשרו 605 וספיר 630 שם השתמשו בספיר את פתיחת התנועה בכביש זה תוך מספר שעות קצר. גם תחזוקה שוטפת היא חלק מהשימושים בגראוטים. בנמל התעופה בן גוריון שם נדרשת אחזקה שוטפת של רחבות המטוסים, מסלולי הטיסה ומבני השירות, נעשה שימוש בגראוט ליישומים אלו. 606 ספיר 22-23 לבחירת הגראוט המתאים עבורך, תוכל להיעזר בטבלת הנתונים בעמוד שימוש בגראוט ליציקת בסיסי עמודי תאורה שימוש בגראוט ביציקות אופקיות 16

שימוש בגראוט ביציקה אנכית פתח בקרה חומר השיקום נשפך אל התבנית - 601 בטון מטופל באקסטרה פריים פריימר פולימרי לחיבור בין בטון ישן לחדש - 690 מוטות זיון הבטון נמרחו בספיר חומר הגנה מינראלי מפני קורוזיה תבנית עץ 1 2 3 4 5 17

מבני בטון חשופים דרך קבע לפגיעות סביבתיות – מלחים בסביבה ימית, חומציות, פיח ממזהמים תעשייתיים, פליטת גז ממכוניות וכו'. לכל אלו ועוד השפעה ישירה על הבטון ופוגעים בקיים שלו. בשל כל אלו, יש צורך להגן על המבנה בסביבה רגילה ואף יותר בסביבה אגרסיבית, עושים זאת ע"י שימוש בציפוי המגן על המבנה. הדרישות ממערכות הגנה על תשתיות בטון מודרניות מתייחסות להגנה על הבטון, ובכך מעלות את דרישות האיכות עבור מערכת ההגנה בגמר המבנה. המערכות הבאות הינן מערכות הגנה לבטון העומדות בתקן ומשתלבות באופן מלא עם חומרי EN 1504-2 האירופאי .EN 1504-3 השיקום של א.צ., גם הם בעלי תקן אירופאי מערכות ציפוי והגנה על מבני בטון עפ"י תקן אירופאי EN 1504-2 18

יישומים נתונים טכניים נבדק בהתאמה לתקן • הספגה של משטחים סופגים – קירות בלבד • יישום באמצעות מברשת/ רולר/התזה • לשימוש פנימי וחיצוני • מתאים לסביבה אגרסיבית וימית • פתוח לדיפוזיית אדים )sd, H2O = 0.2 m ( • צמצום פחמון (קרבוניזציה) )sd, CO2 = 270 m ( • דוחה מים • מונע פיטריות/עובש • על בסיס מים • מגוון צבעים • EN 1504-2 • DIN V 18026 מערכת הגנה על חזיתות ומשטחי בטון באיכות גבוהה 100% צבע חזית אקרילט טהור מערכת הגנה מגוונת להגנה על בטון. ציפוי נוזלי, מוכן לשימוש, בעל עמידות טובה מפני בלייה והידבקות לכלוך נמוכה 19 - Color Flair pure Color PA יישומים נתונים טכניים נבדק בהתאמה לתקן • מ"ל/מ"ר לכל שכבה, 200- כ בהתאם למצב המשטח • קצב היישום תלוי במידת הספיגות של המשטח • יישום באמצעות מברשת/רולר/ התזה • מעכב פחמון (קרבונציה) sd CO2 : 252 m • דוחה מים ברמה גבוהה w 0.1 kg / (m² • h0.5 • עמיד בפני תנאי מזג האוויר וחדירות מים • בעל כושר הסתרה מעולה • בעל יציבות צבעים • EN 1504-2 • DIN V 18026

חומר טיקסוטרופי המתאים לעיגון צידי ועליון בעל חוזק ומודול אלסטיות גבוהים וקשיחות טובה עמיד בפני התיישנות החומר, לחות, חומצות ואלקליים בעל עמידות תרמית, סיסמית, ללא כוחות התפשטות מתאים ליישום הן בבטון סדוק והן בבטון לא סדוק עוגן אפוקסי HM-500 דבק עוגן אפוקסי להזרקה, לעיגון קוצים ומוטות הברגה 20

21

22 )EN 1504-3,7( חומרי שיקום שפיכים - גראוטים שם החומר עובי שכבה (מ״מ) זמן עבידות )25ºc בדקות ( חוזק לחיצה לאחר שעות (מגפ״ס) 3 חוזק לחיצה שעות (מגפ״ס) 24 לאחר )R4( 675 גראוט 10- גדול מ 20-30 12 30 605 ספיר רוק גראוט 10- גדול מ 9-12 17 35 630 ספיר 5- גדול מ 45 אין 40 (אפוקסי) 350 ספיר 30-40 אין 20 (אפוקסי) 360 ספיר 10- גדול מ 30-45 אין 57 631 גראוט 5 40 13 32 )EN 1504-7( הגנת מוטות פלדה מפני קורוזיה שם החומר עובי כיסוי בשתי שכבות (מ״מ) חוזק הידבקות לבטון (מגפ״ס) 690 ספיר 1.5-2 2 )EN 1504-3,7( חומרי שיקום טיקסוטרופיים שם החומר עובי מינימלי (מ״מ) זמן עבידות )25ºc בדקות ( חוזק לחיצה לאחר שעות (מגפ״ס) 3 חוזק לחיצה לאחר שעות (מגפ״ס) 24 28 חוזק לחיצה לאחר יום (מגפ״ס) )R4( 670 ספיר 10- גדול מ 25-30 8 30 47.5 )R3( 672 ספיר 2-25 30-40 4 20 43 1678 פוליצמנט 1 40 12 40 610 ספיר 5-25 9-12 20 35 50 620 ספיר 5-25 25-30 4 16 50 (אפוקסי) 341 ספיר 3-20 25-30 אין 60 שעה) 1( 85 חומרי א.צ. לשיקום ותיקון בטון נתונים טכניים

23 חוזק לחיצה לאחר יום (מגפ״ס) 28 חוזק הידבקות לבטון (מגפ״ס) מעכב קוריוזה עמידות בסביבה אגרסיבית תו ירוק תקן אירופאי עמידות אש 48 2.8 EN 1504-3 EN 1504-7 A1 48 1.47 88 2.9 ימים) 7( 62 3.2 ימים) 7( 88 3.5 51 2.0-2.3 חוזק הידבקות לפלדה (מגפ״ס) מעכב קורוזיה )25ºC זמן עבידות בדקות ( 1.6 30-40 חוזק הידבקות לבטון (מגפ״ס) מעכב קורוזיה עמידות בסביבה אגרסיבית מאושר לשימוש עם מי שתייה ניתן להתזה תו ירוק תקן אירופאי עמידות אש 2.6 EN 1504-3 EN 1504-7 A1 2.5 EN 1504-3 EN 1504-7 A1 2.2-2.5 2 2 EN 1504-3 EN 1504-7 3.5- גדול מ

לפרטים נוספים ולהזמנות פנו אלינו: 08-9240091 : פקס 08-9150190 ׳ טל WWW. A ZMA R K E T I NG . CO . I L 2022 תאריך עדכון - אוקטובר

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=