קולטן נקז

♦ נקז ליריעות ביטומניות

♦ מורכב מתחת ליריעות

♦ משמש לניקוז מים מהגג

♦ קיים במידות קוטר שונות