פריימר ליריעת Maxitech / Plura Thermo

יצרן: פלוביטק