פרופיל אטימה

♦ פרופיל עגול עשוי פוליתאילן מוקצף

♦ מיועד לתפרי התפשטות לפני מילוי מסטיק פוילאורטי מסוג ספירטאן 230

♦ משמש לקביעת עובי מילוי המסטיק

♦ מאפשר להדבקות של המסטיק בשני צידי הבטון ואל מאפשר הדבקות על הפרופיל