פיות הזרקה

מבחר פיות וצינורות הזרקה

יצרן: MC-Bauchemie

♦ מבחר פיות וצינורת הזרקה.

♦ פיות וצינורות הזרקה המתאימים לשימוש על תשתיות שונות.

♦ מתאימים להזרקת חומרי האיטום וההזרקה של חברת MC