סרט בוטילי גב בד

♦ סרט לאיטום חיבורים בין לוחות גבס

♦ מיועד גם לחיבורים בין בטון ולוחות גבס

♦ קיים  במספר מידות אורך ורוחב