LTX 140

מוסף SBR רב תכליתי לשיפור תכונות תערובות צמנטיות

יצרן: א.צ. שיווק

מוסף SBR לשיפור תערובות צמנטיות

הרכב: לטקס SBR ע"ב מים

צריכה: בהתאם לתערובת

אריזה: דלי במשקל 18 ק"ג

גוון: לבן

תיאור ותכונות

  • משפר כושר הידבקות
  • משפר גמישות התערובת (מוריד מודול אלסטיות)
  • משפר חוזק ומונע סדיקה בתערובות
  • משפר עבידות

שימושים

  • משמש כתוסף לתערובות הרבצה, טיח, טיט לריצוף וכד'
  • משמש כתוסף לטיט בחיפוי אבן בשיטה רטובה
  • משמש כתוסף לשפכטל, שליכט, כוחלה ועוד

הרכב
לטקס SBR

צריכה

בהתאם לתערובת

אריזה

דלי במשקל 18 ק"ג 

גוון

לבן

  צמנט חול ספיר-M140 
הרבצה צמנטית  1 2 15% צמנט
טיח מיישר לצבע 1 3 10%

טיח מיישר להדבקה

1 3 15%-20%
טיט לריצוף 1 2.5-3 10%-15%
מדה ורולוקות 1 2.5 15%-20%
כוחלה 1 4 15%

אזהרות

  • יש לערבב את החומר לפני שפיכתו לתערובת
  • אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°c או גבוהה מ- 30°c                                   

בטיחות
לא למאכל. יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות
אחריות החברה מוגבלת לטיב החומר ואיכותו בלבד ואינה כוללת יישום שלא עפ"י הוראות היצרן. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו ולביצוע נאות של העבודה. אנו ממליצים לפנות לפני תחילת השימוש במוצר למחלקה טכנית של החברה לשם קבלת הנחיות מפורטות ליישום החומר. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, באחריות המבצע להתעדכן בשינויים מעת לעת.