LTX 101

לטקס SBR מוסף מרוכז המשמש להדבקות

יצרן: א.צ. שיווק

מוסף מרוכז ואיכותי על בסיס לטקס SBR 

משפר כושר הידבקות

משפר גמישות התערובת ( מוריד מודול אלסטיות)

משפר חוזק ומונע סדיקה בתערובות

אריזה: דלי 18 ק"ג, מיכל 1000 ליטר 

גוון: לבן

תיאור ותכונות

 • משפר כושר הידבקות
 • משפר גמישות התערובת ( מוריד מודול אלסטיות)
 • משפר חוזק ומונע סדיקה בתערובות
 • אינו מאבד את תכונותיו בכל תנאי מזג האוויר
 • משפר עבידות

שימושים

 • משמש כתוסף לתערובות הרבצה, טיח, מדה ועוד
 • משמש להכנת תערובות להדבקות פנים/חוץ, קירות ורצפות
 • משמש להכנת תערובת להדבקות ריצוף חדש על ישן

 תערובות ויישומים

 • ראה נספח


אריזה:

דלי 18 ק"ג

מיכל 1000 ליטר 

גוון:
לבן

תשתית

 • בטון בחוזק מינימלי "ב-25"
 • טיח צמנטי בעל כושר הידבקות גבוה, לא פחות מ- 0.7 מגפ"ס
 • ריצוף קיים

הכנת השטח

 • יש לנקות מפני השטח שאריות בטון, חלקים רופפים, שמנים, גריז וכל גורם אחר.
 • פגמים בתשתית, חורים וקיני חצץ בבטון יש לתקן לפני ביצוע העבודה.
 • חוטי ברזל יש לחתוך לעומק כ-2 ס"ממפני השטח ולתקן בחומר צמנטי בלתי מתכווץ כגון ספיר 620.
 • בהפסקות יציקה יש לטפל בסדק שנוצר ע"י סיתות ופתיחת הסדק לרוחב ועומק 2X2 ס"מולמלא בחומר בלתי מתכווץ כגון ספיר 620.
 • יש לוודא שהתשתית מסוגלת לשאת את כל השכבות שעתידות להיות מיושמות עליה.

הנחיות כלליות

 • בכל התערובות יש לערבב תחילה את LTX 101 עם המים ורק לאחר מכן להוסיף לתערובת
 • יש לערבב את התערובת במערבל מכני/טפלה עד לעבידות הדרושה
 • לאחר ערבוב ראשוני יש להמתין כ- 5 דקות ולערבב שנית
 • יש להכין תערובת המתאימה לשימוש כשעה מזמן הערבוב
 • יש לערבב את התערובת המוכנה מדי פעם בכדי שלא תיווצר שכבת קרום

הכנת תערובות ויישומים - ראה הוראות שימוש

הכנת תערובות ויישומים

פריימר להדבקת ריצוף חדש על ישן

 • יש להכין תערובת המורכבת מ: כ- 62 ק"ג דבק, 1 דלי LTX 101

(18 ק"ג) ללא דילול עד לעבידות

 • יש לבצע מריחה בעובי של כ- 3 מ"מ ע"ג הריצוף הישן ולהמתין 24 שעות לייבוש והתחזקות לפני ביצוע הדבקת הריצוף החדש

הרבצה

 • יש להכין תערובת המורכבת מ- 1 צמנט (מלט), 2 חול (חול ים נקי ומנופה), ספיר M-101 מדולל עם מים ביחס 1:1 עד לעבידות
 • יש להרטיב את התשתית עד למצב 'רווי ויבש פנים' ולמרוח שכבה ראשונה באמצעות מאלג' חלק בהידוק לתשתית, לאחר מכן יש לבצע מריחה (עדיף משוננת) בעובי של 5-8 מ"מ סה"כ.
 • חשוב להקפיד לעבוד עם חומר רטוב שעדיין לא התכסה בקרום.
 • לאחר ייבוש החומר יש לגרד בעזרת סרגל מסור.
 • יש לבצע אשפרה של ההרבצה לאחר התייבשות ראשונית ועד
  24 שעות מסיום היישום. יש לבצע אשפרה כ- 3 ימים.
 • ע"פ תקן 1555, הדבקת אריחים תתבצע לאחר 14 יום מסיום עבודות הטיוח.
 • במפגש בין רקעים שונים, כגון בטון ובלוקים, יש להטביע רשת אינטרגלס בשכבת ההרבצה.

טיח מיישר

 • יש להכין תערובת המורכבת מ- 1 צמנט (מלט), 2 חול (חול ים נקי ומנופה), LTX 101 מדולל עם מים ביחס 1:3 עד לעבידות

יש לבצע תחילה שכבת הרבצה ולאחר מכן יש לבצע את שכבת הטיח מיישר בעובי עד 15 מ"מ לכל שכבה באופן הבא:

 • יש להרטיב את התשתית עד למצב 'רווי ויבש פנים' ולמרוח שכבה דקה בעזרת מאלג' תוך הידוק אל התשתית ולאחר מכן יש למלא עד העובי הרצוי.
 • יש ליישר ולהחליק את השכבה הסופית באמצעות סרגל אלומיניום או מרית (מאלג').
 • לאחר ייבוש הטיח יש לגרד בעזרת סרגל מסור.
 • יש לבצע אשפרה של הטיח לאחר התייבשות ראשונית ועד
  24 שעות מסיום היישום. יש לבצע אשפרה כ- 3 ימים.
 • ע"פ תקן 1555, הדבקת אריחים תתבצע לאחר 14 יום מסיום עבודות הטיוח.

מדה

 • יש להכין תערובת המורכבת מ- 1 שק צמנט 50 ק"ג (מלט),          8 דליים חול (חול ים נקי ומנופה), 6 דליים שומשום, LTX 101 מדולל עם מים ביחס 1:3 עד לעבידות
 • יש למרוח תחילה פריימר מסוג ספיר אקסטרה פריים מוכן לשימוש ולהמתין לייבוש מינימום 60 דקות
 • יש לבצע את שכבת המדה בעובי של 5-50 מ"מ, בעובי של 20 מ"מ ומעלה יש לחזק את המדה בעזרת רשת מגולוונת
 • מומלץ לבצע את המדה בעזרת מיאקים (סרגלים), חובה לפרק את המיאקים לאחר ייבוש ראושני של שכבת המדה
 • יש לבצע אשפרה של המדה לאחר התייבשות ראשונית ועד
  24 שעות מסיום היישום. יש לבצע אשפרה כ- 3 ימים
 • יש להמתין 7 ימים לייבוש סופי

דבק

 • יש להכין תערובת המורכבת מ- 1 צמנט (מלט), 2 חול (חול ים נקי ומנופה), LTX 101 ללא דילול עד לעבידות
 • ע"פ תקן 1555, לפני חיפוי קירות יש לוודא כי התשתית ישרה, אם קיימת סטייה מהנדרש בתקן יש לבצע יישור באמצעות טיח.
 • לפני ההדבקה יש לוודא כי גב האריח והתשתית נקיים ויבשים.

יש לבצע הדבקה בשטחים קטנים של כ- 1 מ"ר על פי השלבים הבאים:

 • על גבי התשתית, יש לבצע מריחה דקה וחלקה בהידוק.
 • על שכבה זו יש לבצע מריחה משוננת ב- 60°.
 • על גב האריח יש לבצע מריחה חלקה של כ- 2 מ"מ.
 • יש לבצע הדבקה "רטוב על רטוב" ולאחר מכן לטלטל ולהדק בעזרת פטיש גומי עד לשבירת השיניים ולהדבקה של לפחות 85%  משטח האריח.
 • בחיפוי קירות, ע"פ הנדרש בתקן עובי שכבת הדבק יהיה 3-10 מ"מ(כולל הדבק על התשתית + הדבק ע"ג האריח).
 • בהדבקת ריצוף עובי הדבק יהיה 10-30 מ"מ.
 • מישקים ותפרי התפשטות יש לבצע עפ"י דרישות המתכנן.

 

אזהרות

 • יש לערבב את החומר לפני שפיכתו לתערובת
 • אין ליישם את החומר כאשר טמפרטורת התשתית, הסביבה או החומר נמוכה מ- 5°c או גבוהה מ- 30°c                                   

 

בטיחות
לא למאכל. יש להגן על העיניים באמצעות משקפי מגן ולהימנע ממגע ממושך עם העור. במקרה של מגע החומר בעיניים יש לשטוף את העיניים מיד ולהיוועץ ברופא.
יש להסיר בגדים מלוכלכים או ספוגים בחומר מיד על למנוע מגע ממושך עם העור.
במגע עם העור יש לשטוף מיד את המקום במים וסבון. יש להרחיק את החומר מהישג ידם של ילדים.

אחריות
המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיוננו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר.  במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים.  המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים.  התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.