ספוג לניקוי רובה

♦ ספוג המיועד לניקוי מישקים וריצוף לאחר מילוי רובה

♦ נשטף בקלות