מלג' משונן

מלג' משונן למריחת דבקים וחומרים נוספים

♦ מלג' משונן למריחת דבקים וחומרים אחרים 

♦ נוח לאחיזה 

♦ שיניים בגדלים ובעוביים שונים