יריעת פייברגלס

יצרן: כללי

♦ יריעה המיוצרת מסיבי זכוכית

♦ נועדה לחיזוק שכבות איטום

♦ יעילה בחיזוק ומניעת סדקים במערכת טיח

♦ מתאימה לשימוש בזיפות גגות עם זפת חמה