Nanufog PCI ננופוג

חומר צמנטי למילוי פוגות בין אריחים מתאים לתקן DIN EN 13 888 כינוי CG2 WA

יצרן: PCI

מילוי פוגות בין אריחי קרמיקה, ופסיפס בגודל בינוני וקטן.

מילוי פוגות בין אריחים מזוגגים ושאינם מזוגגים, לבנים מזוגגים, אריחי לבנה וכו'

לחיבורים בעלי רוחב של 2 -10 מ"מ

אטום למים ועמיד בפני קפיאה, רב תכליתי לשימוש פנימי וחיצוני

אלסטי, לכן קל ליישום

התקשות נטולת סדקים, המילוי אינו נסדק ואינו מתפורר.

אטום למים ועמיד בפני קפיאה, רב תכליתי לשימוש פנימי וחיצוני

אלסטי, לכן קל ליישום

לאחר התקנת האריחים אין צורך בזמני המתנה, ניתן למלא את הפוגות מרגע שניתן לדרוך על האריחים.

-חיבורים בעלי רוחב של 2 עד 10 מ"מ

 

טמפרטורת עבודה - +5c עד +30c

כמות מים לשק 15 ק"ג – 3.75  ליטר

זמן המתנה אחרי ערבוב כ- 3 דקות.

זמן עבודה כ- 2 שעות (בטמפרטורה של +23c ולחות יחסית של 50%. טמפרטורות גבוהות יותר מקטינות את הזמן, טמפרטורות נמוכות יותר מגדילות את הזמן.

זמן התקשות :

ניתן לדרוך אחרי 4 שעות.

נושא בעומס מלא אחרי כ- 3 ימים.

עמידות בטמפרטורה:  מ- -20c עד +80c

נקה את הפוגה לעומק אחיד בהתאם לעובי האריחים.

המתן להתקשות מצע הטיט.- למלא את המישקים באופן מלא בעזרת שפכטל או שפכטל גומי.

מלא מים במיכל ערבוב נקי, הוסף אבקה עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים.

ערבב ידנית כמויות חלקיות עד1 ק"גבצורה אינטנסיבית. לכמויות גדולות יותר, השתמש בכף ערבול

 מתאימה (למשל כזו המסופקת על ידי Collomix) מחוברת למקדחה חשמלית.

  ערבב מחדש לאחר זמן רגיעה של כ- 3 דקות.

 בהתקנות אריחים על קיר וריצפה, השתמש בכף טייחים מגומי (מלאג' גומי). מלא את הפוגה עד גובה      משטח האריח, מלא מחדש במידת הצורך.

 את העודפים יש לנקות בעזרת ספוג או מטלית לחה, לפני שהרובה התייבשה והתחזקה.

לאחר הייבוש, הסר את שכבת הרובה הנותרת בעזרת ספוג לח. אין להשתמש במטלית יבשה לניקוי  מאחר וקיים סיכון של דהיית צבע על ידי שפשוף והחדרת רובה יבשה לתוך החיבור הלח.

 

נקה את הפוגה לעומק אחיד בהתאם לעובי האריחים.

המתן להתקשות מצע הטיט.- למלא את המישקים באופן מלא בעזרת שפכטל או שפכטל גומי.

מלא מים במיכל ערבוב נקי, הוסף אבקה עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים.

ערבב ידנית כמויות חלקיות עד1 ק"גבצורה אינטנסיבית. לכמויות גדולות יותר, השתמש בכף ערבול

מתאימה (למשל כזו המסופקת על ידי Collomix) מחוברת למקדחה חשמלית.

  ערבב מחדש לאחר זמן רגיעה של כ- 3 דקות.

בהתקנות אריחים על קיר וריצפה, השתמש בכף טייחים מגומי (מלאג' גומי). מלא את הפוגה עד גובה      משטח האריח, מלא מחדש במידת הצורך.

את העודפים יש לנקות בעזרת ספוג או מטלית לחה, לפני שהרובה התייבשה והתחזקה.

לאחר הייבוש, הסר את שכבת הרובה הנותרת בעזרת ספוג לח. אין להשתמש במטלית יבשה לניקוי  מאחר וקיים סיכון של דהיית צבע על ידי שפשוף והחדרת רובה יבשה לתוך החיבור הלח.

 

אין ליישם בתנאי גשם, יובש או תחת אור-שמש חזק.

לאחר המילוי עלולים להישאר שכבת רובה ו/או כתמי פיגמנטים על גבי אריחים לא מזוגגים או עם זיגוג מט, במיוחד בגוונים כהים. עקוב אחרי המלצות היצרן האריחים. מומלץ לבצע מילוי ניסיוני. כל עוד התערובת טרייה, הסר בזהירות כל סימני הלחות. אם דרושה רחיצת חומצה, יש להרטיב קלות לפני כן את החיבורים.

בין משטחי אריחים, אלמנטים מותאמים וחדירות צנרת וכן פינות ומחברים, יש לבצע איטום עם חומר איטום גמיש PCI-Silcoferm S או PCI-Silcoferm VE.

אם המילוי חשוף למים המכילים חומצה פחמנית חופשית תוקפת צמנט, השתמש לצורך מילוי ב- PCI-Rigamuls-Color.

למילוי וניקוי סופי, יש להשתמש במים ובכלים נקיים בלבד.

יש להשתמש בצבעים בהירים רק על קירות פנימיים בשל נטייתם להתלכלך.

לעולם אין להוסיף מים ו/או אבקה טריים, לתערובת של רובה אשר החלה כבר להתקשות.

אין להשתמש במטלית יבשה לצורך ניקוי, מפני שפשוף והחדרת תערובת יבשה לתוך חיבור לח עלולים להביא לדהיית הגוון.

חשיפה לחומרי ניקוי המכילים חומצה והתוקפים צמנט, עלולה לגרום נזק לרובה המוקשה.