פוליאוריאה PIPELINER 11-70

מערכת פוליאוריאה לאיטום וציפוי מיכלים וצינורות מים 

בעלת אישור למי שתייה