פוליאוריאה HIChem 11-70

פוליאוריאה טהורה ,

בעלת עמידות גבוהה לכימיקלים