פוליאוריאה פריימר 1500

פריימר אפוקסי דו רכיבי, שקוף על בסיס מים

ניתן ליישם על גבי מצע מתכת ופירגלס