פוליאוריאה פריימר 101

פריימר אפוקסי דו רכיבי ,גמיש,  משמש כפריימר וכחומר איטום לבטון ועץ

נטול סולבנטים 

100% מוצקים