MC-Injekt 2133 Flex

חומר אטימה בהזרקה, גמיש, חד-רכיבי ומהיר התקשות

חומר איטום חד רכיבי,  מוכן לשימוש, בעל גמישות גבוהה

חומר הזרקה מתפשט בעל יכולת תגובה במגע עם מים

מאושר לשימוש במי שתיה

בעל עבידות נוחה - הודות למוצר חד רכיבי מוכן לשימוש
בעל יכולת הזרקה גבוהה - הודות לתכונות זרימה מושלמות
בעל זמן תגובה מדויק - הודות ליכולת הגבה במגע עם מים
בעל תרומה לחיסכון בזמן - בעבודה יומיומית
וביצועים ועמידות גבוהים - הודות לגמישות ומבנה תאי (בועות) דרוך

חומר אטימה בהזרקה, גמיש , חד-רכיבי,

מגיב עם מים (ריאקציה-בזמן ההזרקה) ודוחה מים (לאחר ההזרקה),

לאיטום לאורך זמן של סדקים וחללים בבטון

ניתן ליישום באמצעות מכונת הזרקה חד רכיבית

אריזה- פח של 10 ליטר

ניקיון מכונה באמצעות PU-THINNER של MC בלבד!!!