Penebar SW45 Rapid A+B

פנטרון פנבר PENEBAR SW-45 Rapid הינו אטם מים למישקי בטון

יצרן: פנטרון

פנבר -  PENEBAR SW-45 Rapid הוא תרכובת אטימה ייחודית שמיועדת להתפשט במהירות עם החשיפה ללחות, דבר שהופך אותה לחומר ריפוי-עצמי למישקים לשימוש ביישומי מישקי בנייה.

PENEBAR SW-45 Rapid מתאים ליישום ב:

♦ יסודות של בנינים

♦ מרתפים

♦ קירות תמך

♦ מכלי אחסון

♦ מישקי בנייה קרים שאינם נעים

צבע: שחור 

אריזה

סוג A ארוז באריזות של 30 מטר/קרטון (6 גלילים, 19mm X 25mm X 5M כ"א)

סוג B ארוז באריזות של 24 מטר/קרטון (6 גלילים, 9mm X 25mm X 4M כ"א).

תיאור:
PENEBAR SW-45 Rapid הוא תרכובת אטימה ייחודית שמיועדת להתפשט במהירות עם החשיפה ללחות,
דבר שהופך אותה לחומר ריפוי-עצמי למישקים לשימוש ביישומי מישקי בנייה. 

יישומים מומלצים:
יישומים טיפוסיים של PENEBAR SW-45 Rapid כוללים יסודות של בנינים, מרצפים, קירות תמך, מכלי אחסון,
ומישקי בנייה קרים שאינם נעים.

תוצאות של חשיפה למים מתוקים:

24 שעות           140% התפשטות. סימנים סדיקה נראים לעין לאורך שולי הדוגמה.

48 שעות           175% התפשטות. פיצולים לאורך צידי הדוגמה. שני הקצוות נפתחים כמו פרחים.

72 שעות           190% התפשטות. פיצול בולט יותר לאורך הצדדים והקצוות.

120 שעות         210% התפשטות. התפשטות הדוגמה כה גדולה עד שלא ניתן היה להמשיך בבדיקה.

תוצאות של חשיפה למי ים:

24 שעות           7% התפשטות. אין כל סימני התדרדרות נראים לעין.

48 שעות           12% התפשטות. אין כל סימני התדרדרות נראים לעין.

72 שעות           14% התפשטות. אין כל סימני התדרדרות נראים לעין.

120 שעות         18% התפשטות. אין כל סימני התדרדרות נראים לעין.

 

תכונות פיסיקליות:

תיאור

שיטת בדיקה

PENEBAR SW-45 Rapid

צבע

 

שחור

משקל סגולי

ASTM D-71

0.05±1.35

תכולת פחמימנים

ASTM D-297

47% מינ'

חומר נדיף

ASTM D-6

1% מקס'

חדירה, קונוס 150 ג' ב-25°C; 5 שנ'

ASTM D-217

5±40 מ"מ

 

תחום טמפרטורת יישום: -23°C עד 52°C.

תחום טמפרטורת שירות: -34°C עד 82°C.

הוראות שימוש:

יישום PENEBAR SW-45 Rapid על מישקי בטון יצוקים באתר:

1)      יש להבריש ביסודיות ולסלק את כל האבק והפסולת וליישם במברשת שכבה של PENEBAR PRIMER על האזור המיועד ליישום PENEBAR SW-45 Rapid.

2)      תוך שימוש בעקב כף היד ובלחץ מתון, יש ללחוץ אגל מתמשך של PENEBAR SW-45 Rapid לתוך המקום המיועד. יש לוודא שחומר האטימה נצמד כראוי לאזור שהוכן.

3)      יש לאחות את הקצוות ליצירת אטימה מתמשכת ורציפה. לקבלת תוצאות טובות ביותר, יש לחתוך את שני הקצוות בזוית של 45° וחבר את הקצוות יחד. יש לגלגל מעט את הקצות המאוחים כדי ליצור אטימה רציפה.

4)      יש לקלף את סרט ההגנה מצידו החשוף של ה-PENEBAR SW-45 Rapid.

5)      יש לצקת את האלמנט המבני התואם למקומו.

הערות:

 • יש להשתמש תמיד ב-PENEBAR PRIMER כדי למנוע תזוזה של PENEBAR SW-45 Rapid בזמן יציקת הבטון.
  יתכן שיהיה צורך להשתמש במסמרי בנייה או באמצעים מכניים אחרים כדי להחזיק את חומר האטימה במקום במקרה של משטחים אנכיים.
 • יש ליישם PENBAR SW-45 Rapid כך שאינו קרוב מ-5 ס"מ מפני השטח החיצוניים של המבנה היצוק.
  אם נעשה שימוש בחריץ (keyway), יש להניח את ה-PENEBAR SW-45 Rapid בתוך תחתית החריץ שמיוצר.

הערות:

 • יש להשתמש תמיד ב-PENEBAR PRIMER כדי למנוע תזוזה של PENEBAR SW-45 Rapid בזמן יציקת הבטון. יתכן שיהיה צורך להשתמש במסמרי בנייה או באמצעים מכניים אחרים כדי להחזיק את חומר האטימה במקום במקרה של משטחים אנכיים.
 • יש ליישם PENBAR SW-45 Rapid כך שאינו קרוב מ-5 ס"מ מפני השטח החיצוניים של המבנה היצוק. אם נעשה שימוש בחריץ (keyway), יש להניח את ה-PENEBAR SW-45 Rapid בתוך תחתית החריץ שמיוצר.

שיקלולים מיוחדים

 •  יש להשתמש תמיד ב-PENEBAR PRIMER כדי להבטיח היצמדות חזקה ולעזור למנוע תזוזה של PENEBAR SW-45 Rapid בזמן יציקת הבטון. במקרה של משטחים אנכיים, יתכן שימוש במסמרים כדי להחזיק את המוצר במקום ביחד עם PENEBBAR PRIMER.
 •  יש להשתמש ב-PENEBAR SW-45 Rapid  בעומק מינימום של 50 מ"מ בתוך הבטון.
 •  כשמשתמשים ב-PENEBAR SW-45 Rapid על צינורות ואלמנטים חודרים אחרים, יש לחתוך את המוצר לאורך המתאים ולהניח סביב האלמנט החודר עם קצוות מאוחים.
 • בכל המקרים, על PENEBAR SW-45 Rapid להיות במגע ישיר עם הסובסטרט לכל אורכו של החלק המתוקן.
 • PENEBAR SW-45 Rapid אינו מיועד לאטימת מישקי התפשטות אלא רק למישקי ביטון שאינם נעים.
 • אין להתקין PENEBAR SW-45 Rapid במים עומדים או על משטחים קפואים או מכוסים קרח.

אחסון / חיי מדף:
למוצר חיי המדף בלתי מוגבלים כשהוא מאוחסן במקום יבש וסגור, בטמפרטורה גבוהה מ-7˚C, בקרטונים שלא נפתחו ושלא ניזוקו אשר הוגבהו מעל לפני הקרקע. 

מידע על טיפול בטוח:
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.