קבלן שיפוצים מומלץ

15/02/2016

החלטתם לשפץ את הבית, מזל טוב. להחלטה כבדת משקל שכזאת, יש לתכנן בצורה יעילה ומחושבת את השיפוץ ולעבוד אם האנשים המנוסים והמקצועיים ביותר שיש. עבודות שיפוצים מצריכות איש מקצוע אמין, עם המלצות, אשר יודע את העבודה, עובד לפי התקנים ושלא ישאיר אתכם עם עבודה לא גמורה או לא מקצועית. חשוב מאוד לבצע בדק בית במהלך עבודות השיפוץ, על מנת למנוע תקלות ובעיות בעתיד. אבל לפני התחלת השיפוצים ועריכת בדק בית, יש לבחור קבלן שיפוצים מומלץ ומקצועי.

קבלן שיפוצים רשום:

כול אחד יכול לעשות בבית שלו לפי רצונו, כמובן כול עוד זה באופן חוקי ולפי תכנון ותרשימי מהנדס. יש שיפוצניקים שעובדים טוב ועם ניסיון אך הם לא קבלני שיפוצים רשומים. קבלן שיפוצים רשום הינו קבלן בעל ניסיון של לפחות 5 שנים ואשר רשום בפנקס הקבלנים כקבלן שיפוצים. בפנקס הקבלנים רשומים כיום למעלה מ - 1,000 קבלני שיפוץ. קבלן שאינו רשום בפנקס מורשה לבצע עבודות שיפוצים בהיקף של עד 30,000 ₪. באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון ניתן לבדוק אם הקבלן אכן רשום בפנקס הקבלנים. יש לציין שאין זה אומר כלום לגבי אותו קבלן מלבד היותו מקצועי.

איך לבחור קבלן שיפוצים ועל מה חשוב לחתום:

1.  המלצות ובדיקה מוקדמת: וותק בעבודות בתחום הבניה, עבודות קודמות שביצע, המלצות, המלצות ושוב המלצות מלקוחות קודמים וקיימים.

2. עובדיו של הקבלן: יש לוודא שהקבלן מעסיק עובדים בעלי היתר עבודה בישראל. חשוב לוודא ששכרם של העובדים משולם בצורה סדירה, דבר שימנע מהם להפסיק להגיע לעבודה במהלך העבודות ולגרום לעיכובים מיותרים.

3. לוח תשלומים: לאחר שהסדרנו את התמורה הכוללת, יש לקבוע כי ללא התחייבות בכתב שלנו לא יחול כל שינוי בתמורה, ולוודא שתמיד יישאר בידינו מספיק כסף כדי להשלים את העבודות במידה וייגרם סכסוך עם המבצע. לוח התשלומים יחולק על פי שלבי ביצוע העבודות והתשלום יבוצע לאחר סיום כל שלב ובאישור המפקח.

4. אחריות: יש לציין בחוזה את האחריות לטיב העבודות ולתיקון ליקויים בזמן סביר.

5. ביטוחים: עלינו לוודא שהקבלן וכל אחד מבעלי המקצוע, ערך ועורך ביטוחים מתאימים, בהם נכללות גם העבודות שלנו. הביטוח צריך להיות למבנה, לעבודות, לעובדים ולצדדים שלישיים. בכל מקרה מומלץ, בנפרד ובנוסף, לערוך ביטוח מתאים למשך זמן ביצוע העבודות.

6. מנהל עבודה: ביצוע עבודות בניה מחייב על פי החוק מינוי מנהל עבודה. חובה להטיל אחריות זו על הקבלן בין אם הוא מנהל בפועל הוא שיש מישהו תחתיו.

7. מנגנון לפתרון סכסוכים: לעתים מתעוררות מחלוקות בין הקבלן למזמין העבודות. קיומו של מנגנון מוסדר בחוזה, של גורם מכריע ובמקרים אחרים של בוררות או גישור בדרכים מקובלות, יכול לצמצם את המחלוקות ולאפשר את השלמת העבודות בדרכי שלום.

 צור קשר